Stevoort.
Foto's.
Links.
Home

Om verschillende woonwijken te Stevoort en andere woongebieden stroom-afwaarts van de Herk en de kleine Herk te behoeden voor overstromingen.

Het geheel bestaat uit dijken en vijf betonconstructies. Een eerst dijk, van iets minder dan een kilometer lang, loopt over de Herk en de kleine Herk. Halverwege, tussen de Herk en de kleine Herk is er een overstroomdijk ; deze ligt 30 centimeter lager. Indien het bekken zich ooit volledig zou vullen, kan langs deze weg het water in poelen terechtkomen, om daarna weer in de Herk te stromen.
Ter hoogte van beide waterlopen werden twee stuwen opgetrokken genaamd ‘Kanenstuw’ over de kleine Herk en ‘Rooststuw’ over de Herk.
In beide stuwen werd een klep gemonteerd. Door een juiste inclinatie van de klep zal het water gecontroleerd doorstromen.
De juiste informatie wordt doorgestuurd door peilmeters in de wanden en dakplaat van de stuwen. Honderd meter stroomopwaarts van de stuw over de Herk is er een bezinkings-bekken , van daar stroomt het water naar een in- en uitlaat constructie.
Naast het bezinkingsbekken is een lekzone voorzien met een drainagesysteem van ongeveer 800 meter. Nadien, tijdens onderhoudswerken, wordt het slib uit het bezinkingsbekken gehaald om in de lekzone te laten uitlekken.
Het water komt via het drainagesysteem terug in het bezinkingsbekken, de droge substantie kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
Aansluitend op de in- en uitlaatconstructie en rondom het bezinkingsbekken en de lekzone, is er een dijk met een lengte van ongeveer 750 meter.
Anderhalve kilometer stroomopwaarts van de rooststuw zijn er nog twee dijken. In één van de twee dijken is de vijfde betonconstructie verwerkt, namelijk een pompgroep ter hoogte van een bestaande gracht die de dijk kruist. Indien een noodpeil wordt bereikt in het wachtbekken, wordt het water uit de bestaande gracht opgepompt en naar het wachtbekken geleid.
Via een terugslagklep wordt verhinderd dat de gracht stroomopwaarts zou gevuld worden.

 

Enkele getallen:

± 2,5 km dijken

5 betonconstructies (> 800 m³ beton)

20.000 m³ grond werd uitgegraven voor hergebruik

31.000 m³ bouwstof werd aangebracht

6.000 m² schanskorven

180 werkdagen  

 

 

 

 

 

Het wachtbekken in de vallei van de Herk en de kleine Herk

Vergroot de tekst met Ctrl en scrolknop

Startpagina.