Stevoort.
Foto's.
Links.
Home

Waterkasteel van de Heren van Stevoort

 

Het voormalig waterkasteel van de Heren van Stevoort, nu Mariaburcht, zou reeds in de 11de eeuw onder een primitieve vorm bestaan hebben : een versterkte burcht met een ophaalbrug. De oudst bekende eigenaar is Arnold van Steynvoorde, die in 1364 een leenheer was van de Graaf van Loon. In de 16de eeuw kwam het goed in het bezit van de familie Salm- De Rougraeve : uit die tijd dateert nog de zuidoostelijke hoektoren van het kasteel. De familie de Libotton, in 1701 de nieuwe eigenaar, liet het volledige kasteel verbouwen en restaureren : de muurankers in de noordoostertoren zijn hiervan nog de getuigen . Deze familie de Libotton speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van het dorp. Het huidige uitzicht van het kasteel dateert van 1769 : een datum die terug te vinden is op de brug voor de toegangspoort. In 1826 kocht de familie Palmers de Terlaemen het goed : deze familie domineerde tientallen jaren het hele dorp. In 1922 kocht het provinciebestuur het kasteel en richtte er een huishoudschool op. In 1925 werden de Zusters van Berlaar eigenaar van de “landbouwschool” die intussen is uitgegroeid tot een volledig uitgebouwde secundaire school.
 

Palmershuys

 

Het “Palmershuys” wordt door oudere Stevoortenaren ook nog wel het nieuw kasteel van Palmers genoemd. De kasteelheer gaf in 1910 opdracht aan Hyacintus Martens om dit kleine kasteel te bouwen. De familie verkocht het grote kasteel en vestigde zich hier. Antoine Palmers woonde hier tot 1950, waarna hij naar Terlaemen vertrok.

Het Schoolcomité werd de nieuwe eigenaar en de Zusters van Berlaar, die de vlakbij gelegen lagere school bestuurden, werden de nieuwe bewoners.
Een aantal jaren geleden werd het kasteeltje opnieuw verkocht en huisvest thans een taverne-restaurant.
 

Sint-Martinuskerk

 

De huidige Sint-Martinuskerk was eerst een dochterkerk van de primitieve parochie Hasselt. In 1218 was er al een pastoor en in 1390 een kerkfabriek. De oudste, nog aanwezige getuige van het verleden van de kerk, is de laat-gotische toren.

De muurankers dateren de toren 1557 en op de mergelstenen gedenkplaat staat in gotische letters : “ De eerste steen werd gelegd de 15de mei 1554.

Waarschijnlijk hoorde bij deze toren een driebeukige gotische kerk. Op 13 juni 1777 werd een overeenkomst gesloten tussen de abdis van Herkenrode en de pastoor van Stevoort : er zou een volledige nieuwe classicistische, eenbeukige kerk gebouwd worden.

De abdis, was verantwoordelijk voor het kerkschip, liet dus de toren vrijwel onaangeroerd : alleen het roosvenster en de toegangsdeur met de arduinen omlijsting werden toegevoegd. Het wapenschild van deze abdis, Augustine van Damme is nog te zien tegen de scheidingsboog tussen schip en koor.

In augustus 1890 werd beslist om de kerk te vergroten.

Een arduinen gedenksteen boven de toegangsdeur in de toren vermeldt in een chronogram de datum van deze werken Op 25 november 1985 werd de Sint-Martinuskerk van Stevoort als monument beschermd.
 

Elsartmolen

 

Onderslag watermolen , korenmolen, Deze watermolen, met metalen onderslag rad, op de Herk, werd al in 1237 vermeld, werd dikwijls verbouwd. Het binnenwerk is nog aanwezig. De molen draait af en toe “los”. De molen is nu ingericht als restaurant

 

Dorpermolen

 

Watergraanmolen, onderslagmolen, maal vaardig (vóór 1775)

Deze 18 de eeuwse molen werd vermoedelijk door de familie Palmers gebouwd. Waarschijnlijk de oudste molen van deze waterloop.

Het huidige uitzicht dateert  uit de tweede helft van  de 19 de eeuw.

Oorspronkelijk was het een graan molen op één oever van de Herk, op de andere oever een oliemolen.

Het over bouwde grote ijzeren middenslagrad drijft nu nog de maal installatie aan.

Bij vernieuwing's werken in 1911 werd het houten rad en drijfwerk vervangen door een ijzeren molen systeem.

In 1974 werd de bouwvallige molen aangekocht door buurman Wies Boiten, die ervoor zorgde dat dit prachtige stukje Stevoort bewaard is gebleven.

Beschermd op 13/03/1979. Er wordt nog regelmatig graan gemalen.

Kan bezocht worden op aanvraag. Wies Boiten tel. 011 / 31 20 95

Het Cannaertshof

 

De oudste vermelding van Het Kannaertshof dateert uit 1302, de omgrachtte residentie bleef tot in het begin van de 17de eeuw door de familie  Kadavers bewoond.

Midden de 17de eeuw werden belangrijke verbouwingen uitgevoerd door de toenmalige eigenaar Jan van Hinnindael. Van het 16de eeuwse water kasteel bleef slechts een vleugel behouden. Het poortgebouw, met duiventil, en de aangrenzende stallingen bleven hun oorspronkelijk uitzicht behouden.

Boven de toegangsdeur van de achtergevel staat een jaar steen 1648.

Op het ogenblik ligt het accent op de veeteelt.

 

 

Startpagina.
in werking.
Startpagina.